Korozja to zjawisko, które kosztuje rocznie gospodarkę krajową 8% PKB. Najpowszechniejszym sposobem jej zapobiegania jest ochrona konstrukcji powłokami organicznymi (farbami). Wykonujemy prace antykorozyjne zarówno konstrukcji nowych, jak i remontowanych. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie i potrzebną wiedzę, którą w sposób ciągły poszerzają dzięki ścisłej współpracy z producentami farb antykorozyjnych. Zajmujemy się zarówno wykonawstwem prac antykorozyjnych, jak również opracowywaniem szczegółowych technologii zabezpieczeń konstrukcji stalowych w oparciu o wytyczne projektowe, zapisy normy PN EN ISO 12944 oraz wiedzę specjalistyczną i własne doświadczenie. Prowadzimy prace antykorozyjne pod ścisłym nadzorem naszego inspektora z uprawnieniami IBDiM.
Posiadamy szerokie doświadczenie w wykonawstwie systemów izolacyjno-nawierzchniowych. Systemy te stosowane są jako nawierzchnie chodnikowe na obiektach infrastruktury drogowo-mostowej, zabezpieczenia koryt balastowych na obiektach kolejowych, jak również jako antypoślizgowa nawierzchnia ramp załadunkowych. Wykonujemy prace na materiałach największych producentów światowych w systemach epoksydowo-poliuretanowych oraz emulsjach bitumicznych zarówno na świeżym betonie (w dniu betonowania obiektu), jak i tym wysezonowanym (po 28 dniach od betonowania).